Cine se joaca cu noi?

(sau despre profesoare)

LAURA ROŞU

LAURA ROŞU

LAURA ROŞU a absolvit Şcoala Postliceală de învăţătoare-educatoare PRO HUMANITAS şi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Specializarea Engleză – Română din cadrul Universităţii din Bucureşti. Predă la Grădiniţa Şotron de 10 ani. Este institutor titular cu gradul didactic II, s-a înscris la examenul pentru obţinerea gradului didactic I şi este director al Grădiniţei Şotron. A participat la cursuri de formare precum „Falling in Love with Teaching English”, „English through Songs” (Consiliul Britanic), „Aplicarea creativă a Curriculum-ului” (Casa Corpului Didactic) şi „Cours de Langue Française Génèrale” (Institutul Francez). A coordonat numeroase parteneriate ale grădiniţei cu diferite instituţii („Global English Project” – cu British Council, „Prietenii Dansului” – cu Grădiniţele Arc-en-Ciel, „Copii pentru copii” – cu şcolile Centrală, 307, 56, 49, Silvestru, „Rolul creaţiilor lui Mihai Eminescu şi Ion Creangă în dezvoltarea intelectuală şi morală a preşcolarilor” – cu Grădiniţa Floarea albastră etc).

LILIANA DAN

LILIANA DAN

LILIANA DAN
„Să privim mai des în ochii copiilor noştri!”
A absolvit Colegiul Universitar de Institutori Waldorf, specializarea Institutori – Desen şi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Specializarea Engleză – Română din cadrul Universităţii Spiru Haret. Predă la Grădiniţa Şotron de 11 ani. Este institutor titular cu gradul didactic II şi s-a înscris la examenul pentru obţinerea gradului didactic I. A participat la cursuri de formare precum „Falling in Love with Teaching English”, „English through Songs” (Consiliul Britanic) şi „Aplicarea creativă a Curriculum-ului” (Casa Corpului Didactic). A participat la numeroase parteneriate ale grădiniţei cu diferite instituţii („Global English Project” – cu British Council, „Casa care-mi place” – Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti, „Rolul creaţiilor lui Mihai Eminescu şi Ion Creangă în dezvoltarea intelectuală şi morală a preşcolarilor” – cu Grădiniţa Floarea albastră, „Pictura” – cu Muzeul Naţional de Artă al României etc).

MĂDĂLINA GHINEA

MĂDĂLINA GHINEA

MĂDĂLINA GHINEA a absolvit Colegiul Universitar de Institutori din cadrul Universităţii din Piteşti şi Facultatea de Sociologie, din cadrul Universităţii Spiru Haret. Predă la Grădiniţa Şotron de 5 ani. Este institutor titular cu gradul definitiv în învăţământ şi s-a înscris la examenul pentru obţinerea gradului didactic II. A participat la cursuri de formare precum „Predarea ca o poveste” (Casa Corpului Didactic) şi a coordonat numeroase parteneriate ale grădiniţei cu diferite instituţii („Sunetele naturii” – cu Muzeul Naţional de Artă al României, „Dinţi frumoşi şi sănătoşi”- cu Cabinetul Stomatologic Dental H. Q., „Ziua dărniciei” – cu Spitalul Fundeni, „Ora de banking”- cu ProCredit Bank filiala Colentina etc).

ROXANA DOBRESCU

ROXANA DOBRESCU

ROXANA DOBRESCU a absolvit Şcoala Normală Vasile Lupu şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. A obţinut un master în Comunicare Managerială şi Resurse Umane la SNSPA Bucureşti. Predă la Grădiniţa Şotron de 2 ani. Are gradul definitiv în învăţământ şi a participat la cursuri de formare precum Predarea ca o poveste (Casa Corpului Didactic) şi „English through Songs” (Consiliul Britanic). A coordonat programe educaţionale finanţate de UNICEF şi PHARE iniţiate de Organizaţia „Salvaţi copiii” şi Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” şi a participat la numeroase parteneriate ale grădiniţei cu diferite instituţii („Global English Project” – cu British Council, „Pictura” – cu Muzeul Naţional de Artă al României, „Muzeul Satului, muzeul din vis” – cu Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti, „Anotimpurile din cărţi” – cu Biblioteca Metropolitană, filiala Dimitrie Cantemir etc)

ALEXANDRA PURNICHESCU

ALEXANDRA PURNICHESCU

ALEXANDRA PURNICHESCU a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză – Rusă din cadrul Universităţii din Bucureşti. A obţinut un master în Teoria şi Practica Imaginii şi în prezent este doctorand în cadrul Centrului de Excelenţă în studiul Imaginii. Predă la Grădiniţa Şotron de 4 ani. A participat la cursuri de formare precum „Falling in Love with Teaching English” şi „English for Young Learners” (Consiliul Britanic). A participat la numeroase parteneriate ale grădiniţei cu diferite instituţii („Global English Project” – cu British Council, „Obiceiuri cotidiene în Europa” – cu Muzeul Naţional de Artă al României, „Rolul creaţiilor lui Mihai Eminescu şi Ion Creangă în dezvoltarea intelectuală şi morală a preşcolarilor” – cu Grădiniţa Floarea albastră etc).