Ce și cum învățăm?

Grădiniţa Şotron oferă un program atrăgător, variat, distractiv şi eficient, care îmbină programa Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu optica noastră asupra educaţiei la vârsta preşcolară. Educaţia timpurie îşi pune o amprentă decisivă asupra evoluţiei intelectuale şi emoţionale a copiilor.
Modelul nostru fiind copilul liber, degajat, creativ, responsabil, vesel, capabil să pună întrebări, să judece şi să rezolve problemele pe care le întâlneşte ajutat de informaţiile pe care le află, încercăm să imaginăm proiecte dinamice şi provocatoare, deopotrivă fanteziste, dar şi practice.
Există o comunicare permanentă cu Inspectoratul Şcolar al sectorului 2 din Bucureşti.
Se studiază prin joc şi prin metoda descoperirii, după cum este potrivit vârstei, având drept ghid „Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar“ 2008, următoarele domenii experienţiale: Domeniul estetic şi creativ, Domeniul om şi societate, Domeniul limbă şi comunicare, Domeniul ştiinţe, Domeniul psiho-motric, structurate în şase teme mari (Cine sunt/suntem?, Când/cum şi de ce se întâmplă?, Cine şi cum planifică o activitate?, Ce şi cum vreau să fiu?, Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ?, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?).
Grădiniţa are în plus un program de învăţare intensivă zilnică a limbii engleze (English is Fun) şi de iniţiere în studiul limbii franceze (Loulou parle français). Sistemul de învăţământ este completat cu activităţi moderne – precum lucrul pe calculator– şi cu familiarizarea cu mai multe sporturi. Pentru consolidarea limbii engleze au fost adăugate activităţile Jocuri distractive în limba engleză (Funny Games) şi Lumea poveştilor (Story World).
Fiecare an şcolar are o temă în jurul căreia gravitează activităţile grădiniţei. În acest an tema este PEOPLE (OAMENI). Vom învăţa împreună despre cum este alcătuit organismul uman şi despre cum funcţionează el, despre rase umane şi drepturile omului, despre societatea în care trăiesc oamenii şi natura pe care o îngrijesc, despre oamenii celebri care au schimbat lumea noastră, despre comportamentul civilizat al oamenilor şi despre omenie.
Marca Grădiniţei Şotron este crearea unui comportament care să îmbine cunoştinţele în domenii variate cu spiritul civic, grija pentru natură, politeţea, corectitudinea şi respectul pentru cei din jur. De aceea, antrenăm copiii în activităţi ludice, creative, în aer liber, mergem în excursii şi îi stimulăm să se descurce în situaţii reale. Vrem ca absolvenţii Grădiniţei Şotron să aibă încredere în ei, să fie echilibraţi, bine dispuşi şi buni.